This system will be undergoing scheduled maintenance between and and may be unavailable during this time.
Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade

Advancing the interests of Australia and Australians internationally

2017-18 Hanoi Direct Aid Program (Vietnamese)

This grant round has now closed. Submissions closed at midnight 29 September 2017 (WIB).

LƯU Ý: Đề nghị đọc thông tin dưới đây để trợ giúp bạn trong quá trình điền thông tin trực tuyến vào mẫu đơn xin tài trợ.

TRƯỚC KHI BẠN BẮT ĐẦU

Chào mừng bạn đến với trang nộp hồ sơ trực tuyến của Đại sứ quán Úc tại Hà Nội, cung cấp bởi SmartyGrants.

Bạn có thể điền thông tin ở bất cứ phân đoạn nào trong đơn trực tuyến này. Đề nghị bạn chắc chắn đã lưu thông tin khi bạn không thể tiếp tục. 

Nếu bạn cần thông tin về hướng dẫn, các mốc thời hạn, hay các câu hỏi trong mẫu hồ sơ - đề nghị liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 84 24 37740116 hoặc email Dap.Hanoi@dfat.gov.au và cung cấp số hồ sơ trực tuyến của bạn.

Nhấp vào đây http://dfat.gov.au/people-to-people/direct-aid-program/Pages/dap-general-guidelines.aspx để xem thông tin hướng dẫn về chương trình.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp trong quá trình điền thông tin, đề nghị tải Help Guide for Applicants hoặc kiểm tra thông tin trong Applicant Frequently Asked Questions (FAQ's)

BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH NỘP ĐƠN

  1. Từ trang chủ, bạn chọn “Log in” (vào trang web).
  2. Từ trang “Login or Register” (“Vào trang web” hoặc “Đăng kí”), bạn chọn “Register” (đăng kí) và điền thông tin vào các mục : “Your name” (tên), “Organisation” (tên tổ chức), “Email address” (địa chỉ email), “Password” (mật mã) – mật mã phải có ít nhất 8 kí tự, bao gồm chữ, số, và các kí tự khác. Sau đó bạn chọn “Continue” (tiếp tục) ở cuối trang.
  3. Trong trang “Xác nhận lại đăng kí”, bạn sẽ phải xác nhận lại các thông tin về địa chỉ email và mật mã. Bạn hãy đánh lại các thông tin này và chọn “Confirm registration” (xác nhận đăng kí) ở cuối trang.
  4. Bạn sẽ nhận được email tự động (vào hộp thư email bạn đã đăng kí) xác nhận thông tin bạn đã đăng kí.
  5. Bạn sẽ được chuyển sang trang chủ. Bạn chọn “Start a submission” (bắt đầu nộp đơn) ở đầu trang.
  6. Khi bạn nhấp vào “Start a submission”, bạn sẽ được chuyển sang trang “New submission for 2017-18 Hanoi Direct Aid Program (Vietnamese)” (Nộp đơn cho Chương trình tài trợ trực tiếp – phiên bản tiếng Việt năm 2017-18). Ở đây bạn sẽ có thể nhìn thấy “Application number” (mã số đơn của bạn). Bạn nhấp vào “Next page” (trang tiếp theo), và bắt đầu thao tác với mẫu đơn. Trong quá trình thao tác, hệ thống chỉ cho phép thời gian trong trạng thái chờ tối đa 30 phút, vì vậy bạn nên chuẩn bị kỹ thông tin để có thể thao tác liền mạch, hoặc nhấp "Lưu" mỗi 20-25 phút, để tránh mất dữ liệu vừa đánh vào mẫu đơn.

THAO TÁC VỚI MẪU ĐƠN

Trong màn hình mỗi trang của mẫu đơn bạn sẽ nhìn thấy Hộp Danh sách các phân đoạn. Danh sách này sẽ được kết nối trực tiếp tới mỗi phân đoạn của mẫu đơn. Nhấp chuột vào phân đoạn bạn muốn thao tác trong Danh sách các Phân đoạn để trực tiếp vào phần nội dung bạn muốn thao tác.

Bạn cũng có thể nhấp "Trang tiếp theo" hoặc "Trang trước" ở thanh thao tác trên hay dưới mỗi trang để chuyển sang trang trước hoặc trang sau của mẫu đơn.

LƯU LẠI MẪU ĐƠN ĐANG THAO TÁC

Nếu bạn muốn lưu lại mẫu đơn chưa hoàn thành, hãy nhấp vào nút "Lưu" và Log out (ra khỏi trang web). Khi nào bạn truy cập lại và nhấp vào "My Submissions" (đơn của tôi) ở đầu trang của màn hình, bạn sẽ thấy một danh sách các đơn mà bạn đã thao tác hoặc đã đệ trình. Bạn có thể mở lại đơn đang thao tác và tiếp tục điền thông tin vào phần bạn đang thao tác dở.

Bạn cũng có thể tải bất cứ đơn nào, đang thao tác hoặc đã hoàn thiện, theo dạng văn bản PDF. Bạn hãy nhấp vào nút "Tải tập tin PDF" ở dưới cùng của trang mẫu đơn.

ĐỆ TRÌNH ĐƠN CỦA BẠN

Bạn sẽ thấy nút "Xem lại và Nộp" ở dưới Hộp Danh sách các phân đoạn. Bạn cần rà soát lại đơn đề xuất trước khi bạn có thể đệ trình đơn.

Ngay khi bạn hoàn thành bước rà soát lại đơn đề xuất bạn có thể đệ trình bằng cách nhấn nút "Nộp" ở trên đầu trang màn hình hoặc ở trên Thanh thao tác. Bạn sẽ không thể đệ trình đơn đề xuất khi bạn chưa điền thông tin vào tất cả các câu hỏi bắt buộc.

Sau khi bạn đệ trình đơn đề xuất, bạn sẽ không thể sửa đổi hay tải/đính kèm thông tin hỗ trợ.

Khi bạn đệ trình đơn đề xuất, bạn sẽ nhận được một email xác nhận tự động có đính kèm bản sao đơn đề xuất của bạn. Email này sẽ được gửi vào hộp thư email bạn đã đăng kí trong đơn đề xuất.

Nếu bạn không nhận được email xác nhận tự động, bạn nên giả định rằng đơn của bạn CHƯA được đệ trình.

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM VÀ TÀI LIỆU HỖ TRỢ

Bạn có thể cần tải/đính kèm tài liệu để hỗ trợ cho đơn đề xuất. Điều này rất đơn giản, nhưng yêu cầu bạn phải có trước tài liệu lưu trong máy tính của bạn, hoặc trong một thiết bị lưu dữ liệu.

Bạn cần chờ hết thời gian tải từng file trước khi cố gắng tải file mới. Dung lượng tối đa cho mỗi file tải lên là 25MB, tuy nhiên chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng file dung lượng tối đa 5MB - bởi vì file càng lớn, thời gian tải sẽ càng lâu.

HOÀN THÀNH MỘT ĐƠN ĐỀ XUẤT BỞI MỘT NHÓM/ĐỘI

Một nhóm có thể cùng điền thông tin vào một đơn đề xuất với điều kiện sử dụng một thông tin truy cập, và một người thao tác tại một thời điểm. Hãy đảm bảo bạn lưu lại thông tin trước khi bạn thoát ra khỏi trang thông tin.

KIỂM TRA LỖI CHÍNH TẢ

Hầu hết các phần mềm truy cập internet (kể cả Firefox phiên bản 2.0 hoặc hơn; Safari, và Google Chrome) đều bao gồm phương tiện kiểm tra lỗi chính tả - bạn có thể bật hay tắt chức năng này bởi việc điều chỉnh cài đặt cho phần mềm này.